Γεννήτριες

Ενοικίαση γεννητριών.

Διαθέσιμες γεννήτριες προς ενοικίαση: • 1,0 KWA • 3,5 KWA • 3,9 KWA Όλες οι γεννήτριες από 3,5KWA και πάνω διαθέτουν ενσωματωμένο σταθεροποιητή τάσης και κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και επιπλέον εξωτερικός σταθεροποιητής.

  • Κόστος για ενοικίαση γεννήτριας 1,0 KWA: 50 ευρώ
  • Κόστος για ενοικίαση γεννήτριας 3,5 KWA: 80 ευρώ
  • Κόστος για ενοικίαση γεννήτριας 3,9 KWA: 100 ευρώ

Οι τιμές αφορούν ενοικίαση για 1 ημέρα. Για παραπάνω ημέρες οι τιμές διαμορφώνονται κατόπιν ειδικής προσφοράς. Δεν πραγματοποιούνται μακροχρόνιες μισθώσεις.

Σε όλες τις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται η ενοικίαση γεννήτριας με γεμάτο ντεπόζιτο καυσίμου.

H μεταφορά και παράδοση του εξοπλισμού στο χώρο του πελάτη (για εντός Αθηνών περιοχές), καθώς και η παραλαβή από το χώρο του πελάτη δεν συμπεριλαμβάνεται.

Κατά την επιστροφή δεν απαιτείται να είναι γεμάτο το ντεπόζιτο.

Προσοχή: Όλες οι γεννήτριες που παρέχουμε προς ενοικίαση είναι μονοφασικές και αποκλειστικά οι προαναφερθέντες. Δεν παρέχουμε τριφασικές ή μεγαλύτερου τύπου.

Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.

Click to Call