Εγγραφή Ροής Συνεδρίου – Βιντεοσκόπηση Συνεδρίου

Εγγραφή Ροής Συνεδρίου – Βιντεοσκόπηση Συνεδρίου

Σε κάθε συνέδριο αναφέρονται και αναπτύσσονται σημαντικά θέματα, πολλά από τα οποία οι συμμετέχοντες σύνεδροι και διοργανωτές θέλουν να δουν ξανά και ξανά…

Στην 20Hz αναλαμβάνουμε με πλήρη επαγγελματικό εξοπλισμό και το κατάλληλα άρτιο εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό την εγγραφή ροής του συνεδρίου σας, βάση των απαιτήσεων σας.

Μονή ή πολλαπλές κάμερες τοποθετούνται σε διάφορα σημεία του χώρου, καταγράφοντας τόσο τους ομιλητές στα σχετικά αναλόγια ή πάνελ, όσο και το κοινό που το παρακολουθεί.

Η εγγραφή συνεδρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σε mix, όσο και σε πολυκάναλη μορφή.

Σας δίνεται η δυνατότητα επιλογής του τελικού format εγγραφής, προσαρμοσμένη με το λογότυπο της εταιρίας σας.

Παράλληλα γίνεται πλήρη διαχείριση ροής, προσφέροντας κατ αυτό τον τρόπο ολοκληρωμένες λύσεις.

Meta Keywords – Λέξεις – Κλειδιά για αυτή τη σελίδα:
Έγγραφη συνεδρίου. Εγγραφή ροής συνεδρίου. Βιντεοσκόπηση συνεδρίων.
Click to Call